Daňové poradenství a účetní služby

Naším zaměřením, jako týmu samostatných odborníků na jednotlivé specializace, je zajištění komplexního účetního, daňového, ekonomického a právního servisu jak podnikatelům (fyzickým či právnickým osobám) tak neziskovým subjektům.

Daňové poradenství

Prostřednictvím daňového poradce nabízíme zejména služby v oblasti následujících daní: daň z příjmu fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň a daň z nemovitostí.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence - zpracování účetních dokladů, příprava podkladů pro přiznání k DPH a dalších povinných hlášení, sestavení účetní závěrky, zasílání průběžných výsledků hospodaření.

Využití online technologií

Náš tým preferuje komplexní přístup ke každému klientu s maximálním využitím jeho vlastních výstupů. Duplicitní vedení některých evidencí nepovažujeme za smysluplné. Z těchto důvodů podporujeme následující principy:

Využití stejného softwarového vybavení s klientem a práce s jím zadanými daty. Používáme ekonomický SW:

 • Pohoda (nejčastěji)
 • Navision
 • Hélios Orange
 • Simplicor

Využití dalších podpůrných technologií, které automatizují práci s daty a umožňují minimalizovat administrativní zátěž. Omezuje se tak např. nutnost osobní návštěvy ve firmě z důvodu rutinního zpracování účetnictví. Doklady mohou být přístupné formou scanů, zaúčtování je možné provádět on-line za využití vzdáleného přístupu do sítě klienta nebo pomocí importů z jeho SW. Používáme podpůrné technologie:

 • Vzdálená plocha (přístup přímo do sítě klienta a práce v jeho SW)
 • Pobočkové zpracování dat (sehrávání dat v SW Pohoda)
 • Načítání datových bankovních výpisů
 • Dropbox (sdílení dokumentů, scany dokladů…)
 • Trello (sdílení a správa úkolů)
 • iDoklad (online fakturační systém)

Výhodou těchto řešení je úspora vybavení (pro účetní není nutno zajistit pracovní místo, PC atd., naskenování dokladů zvládne asistentka), úspora času zaměstnanců klienta (data, která má pro své obchodní účely již zadaná – vydané a přijaté faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady – jsou použity pro zaúčtování odborníkem) i možnost oboustranně individuálně plánovat čas, kdy se budeme danou problematikou zabývat (odpadá blokování času termíny schůzek, zpoždění při příchodu na schůzku, potřeba vzájemné synchronizace časových harmonogramů).

Vy si tak ve vlastním tempu a režimu zpracováváte doklady pro své potřeby, zapisujete do sdíleného úkolovníku nebo e-mailu případné dotazy či problémy a účetní či poradce opět ve svém tempu a režimu tyto průběžně zpracovává. To umožňuje maximalizovat pracovní výkon na obou stranách při minimální časové zátěži.

Zajištění komplexního ekonomického a právního servisu

Pro komplexní pokrytí potřeb nabízíme služby týmu externích kolegů, kteří jsou specializováni na další odvětví, která jsou pro podnikatelskou či neziskovou praxi nezbytná. Jedná se zejména o:

 • Právní služby
 • Vymáhání pohledávek
 • Zakládání a likvidace společností
 • Zpracování žádostí o dotace z dotačních programů ČR i EU
 • Ekonomické analýzy
 • Zpracování návrhů na ekonomickou optimalizaci firemních procesů
 • Krizová řešení při hrozbě insolvence
 • Správa a vedení webových prezentací, grafická zpracování propagačních produktů

Působnost Jihlava, Praha, ČR

Díky výše uvedené formě externí spolupráce jsou našimi klienty společnosti z celé ČR. Pro stálé vedení účetní agendy pak nejvíce zákazníků pochází z Jihlavy (sídlo naší účetní kanceláře), jejího okolí a Prahy. Pro poskytování zejména specifických konzultací a vedení konkrétních samostatných projektů však místo většinou nehraje roli a naši zákazníci přicházejí z celé republiky.

Naši partneři

Komora daňových poradců ČREkonomický systém POHODAAdvokátní kancelář DecroixStrateg.czTvorba internetových stránek a SEO