Účetnictví a daňová evidence

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví zahrnuje zejména:

 • zpracování dodaných prvotních účetních dokladů
 • sestavení dokladové inventury k rozvahovému dni
 • příprava podkladů pro přiznání k DPH a dalších povinných hlášení
 • zpracování statistických výkazů (ČSÚ)
 • sestavení účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, příloh)
 • evidence a odpisy hmotného i nehmotného majetku
 • evidence a výpočet cestovních náhrad
 • zasílání průběžných výsledků hospodaření dle požadavků
 • zajištění kvalitního auditu (povinného či dobrovolného) u našeho partnera

Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence zahrnuje zejména:

 • zpracování dodaných prvotních účetních dokladů
 • příprava podkladů pro přiznání k DPH a dalších povinných hlášení
 • zpracování statistických výkazů (ČSÚ)
 • evidence a odpisy hmotného i nehmotného majetku
 • evidence a výpočet cestovních náhrad
 • zasílání průběžných výsledků hospodaření dle požadavků
 • optimalizace z pohledu uplatnění skutečných nebo paušálních výdajů

Hlášení INTRASTAT

 • zpracování podkladů
 • elektronická komunikace s celním úřadem