Daňové poradenství

V rámci své profese jsou naši daňoví poradci přihlášeni k Etickému kodexu KDP ČR. V průběhu roku se pravidelně účastní profesních vzdělávacích seminářů a školení a splňují tak roční fond absolvovaných hodin individuálního vzdělávání doporučený KDP ČR.

Nabízíme služby zejména v oblasti následujících daní:

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

 • průběžné aktivní daňové poradenství vedoucí k optimalizaci daně
 • zpracování daňového přiznání
 • jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách před správcem daně
 • zpracování daňového přiznání pro nestátní neziskové organizace

Daň z přidané hodnoty

 • poradenství v oblasti DPH
 • zpracování a elektronické podání daňového přiznání
 • zpracování a elektronické podání souhrnného hlášení, hlášní o přenesení daňové povinnosti
 • řešení problematiky DPH u přeshraničních plnění (v rámci EU i z třetích zemí)
 • kontrola uplatněných nároků na odpočet
 • kontrola sazeb DPH na výstupu

Silniční daň

 • zpracování a podání daňového přiznání
 • průběžná evidence aut v návaznosti na změny záloh na daň

Daň z nemovitostí

 • zpracování a podání daňového přiznání
 • průběžné evidence nemovitostí v návaznosti na změny záloh na daň

 

Komplexní daňové poradenství Jihlava, Praha a ČR

Naše daňová kancelář poskytuje komplexní servis, který klientovi minimalizuje čas strávený daňovými povinnostmi:

Elektronická podání a komunikace s úřady

 • přiznání k DPH (povinné)
 • souhrnné hlášení VIES (povinné)
 • výpis z evidence přenesené daňové povinnosti (povinné)
 • a další
 • využití DIS (daňové informační schránky) pro evidenci daní

Zajištění daňových kontrol, zastupování ve sporech před správcem daně

Pravidelné informace o legislativních změnách prostřednictvím bulletinu