Ostatní služby

Právní služby, Zahájení podnikání, Ekonomické analýzy, Ukončení podnikání, Dotační poradenství, Prezentace firmy

Právní služby

Advokátní kancelář DecroixProstřednictvím Advokátní kanceláře Decroix Vám rádi poskytneme zejména následující služby:

 • právní konzultace v oblasti obchodního práva
 • právní pomoc při zakládání či rušení společností
 • právní pomoc při převodech a přeměnách společností
 • právní pomoc při změnách společenské smlouvy
 • pomoc při organizaci valných hromad, zajištění notářských služeb
 • sepsání či revize obchodních smluv s vašimi partnery, vzory smluv (možno i vícejazyčně)
 • sepsání či revize smluv se zaměstnanci
 • sepsání žaloby, konzultace a zastupování při soudním řízení z oblasti obchodního práva
 • vymáhání pohledávek (žaloba, platební rozkaz, výkon rozhodnutí…)
 • vymáhání náhrady škody způsobené v obchodních vztazích
 • vymáhání náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mottem je poskytovat právní služby na míru, tedy nejenom sepisovat právní elaboráty bez duše a praktického využití, ale klientům aktivně pomoci případ správně uchopit a vyřešit, a to co nejrychleji a nejlevněji. Soudní spor je vždy až poslední alternativou, rozumní lidí se vždy dohodnou, pokud právníci dovolí.

 

Firemní poradenství - ekonomické a finanční analýzy

Jsme připraveni Vám pomoci v následujících situacích:

Chcete začít podnikat

 • se zakládáním živnosti nebo obchodní společnosti,
 • se zpracováním a posouzením podnikatelského záměru,
 • se získáváním finančních zdrojů od bankovních domů či soukromých investorů,
 • se získáváním dotací a podpor z českých a mezinárodních zdrojů,
 • s návrhem organizace a struktury firmy.

Máte zajímavý nápad a uvažujete, že začnete podnikat? Nejste si však jistí, co všechno pro úspěšný rozjezd podnikání musíte udělat? Přijďte se poradit do naší bezplatné poradny pro začínající podnikatele.

Bezplatná poradna funguje každé první úterý v měsíc od 15:30 hodin v zasedací místnosti Okresní hospodářské komory Jihlava v Benešově ulici č. 1256/13.

Poradenství Vám poskytneme vždy po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 602 564 776 nebo na mailu start@strateg.cz. V případě potřeby se lze domluvit i na jiném termínu. Více informací na Start úspěšného podnikání

Podnikáte a chcete vyřešit problém

 • se strategickým plánováním rozvoje firmy,
 • se zvyšováním tržeb,
 • s posouzením finančního zdraví firmy včetně návrhu opatření ke zlepšení finanční situace Vaší firmy,
 • s řízením nákladů a redukcí neopodstatněných nákladů,
 • s překonáním krize a hrozby insolvence tak, aby následky byly co nejmenší,
 • s oceněním majetku
 • s nákupem či prodejem nemovitosti (komplexní služby od vyhledání kupce, až po právní a daňový servis)

Chcete ukončit podnikání

 • s oceněním Vaší společnosti,
 • s vyhledáním vhodného kupce,
 • s likvidací firmy a ukončením podnikání.

 

Zpracování žádostí o dotace z dotačních programů ČR i EU

V současné době je k dispozici řada dotačních programů. Programů je relativně mnoho a podmínky jednotlivých výzev se mění, proto je složité se v nich orientovat. Naši konzultanti se dotacemi úspěšně zabývají již řadu let a úspěšně pomohli získat dotace celé řadě našich klientů.

V prvním kroku Vám rádi bezplatně poradíme, jaké dotační programy můžete využít a které z nich jsou vhodné pro Váš podnikatelský záměr. Následně jsme připraveni kompletně zpracovat projekt a ostatní související dokumenty, vyřídit žádost o dotaci a pomoci s administrací projektu.

Naše odměna se v převážné většině odvíjí od úspěšnosti projektu, proto máme zájem na kvalitním zpracování žádosti tak, aby byl projekt úspěšný. Více na Dotační poradenství

Chcete-li využít dotace z EU, můžeme Vám pomoci

 • s poskytnutím aktuálních informací o dotačních titulech,
 • konzultovat vaše záměry,
 • s vyhledáním a výběrem vhodného dotačního programu,
 • s návrhu optimálního financování projektu,
 • s přípravou kompletního projektu včetně všech potřebných příloh, mezi které patří mimo jiné studie proveditelnosti Feasibility Study), analýza přínosů a nákladů (Cost - Benefit Analysis) nebo logický rámec (LogFrame),
 • s přípravou žádosti o dotaci včetně příloh,
 • s podáním žádosti o dotaci,
 • se zabezpečením a organizací výběrových řízení,
 • s dotačním managementem, který zahrnuje mimo jiné pomoc s administrativou projektu, zpracování průběžných zpráv a zpracování závěrečné zprávy.

 

Internetové prezentace, reklamní tiskoviny, propagace

Výroba, redesign, modernizace a správa firemních internetových stránek. Snažíme se, aby se námi vyrobené internetové stránky zobrazovaly na předních stranách vyhledávačů Google a Seznam.cz, proto je důležitou součástí naší činnosti SEO optimalizace, analýza stránek a copywriting (tvorba reklamních textů).

Postaráme se i o tvář Vaší firmy - Corporate identity, od návrhu loga přes vizitky a hlavičkové papíry, po polepy aut a outdoor reklamu:

 • výroba internetových stránek
 • modernizace a redesign webových prezentací
 • SEO optimalizace stránek pro vyhledávače - přední pozice ve výsledcích na Google a Seznam.cz
 • reklamní kampaně na internetu
 • Corporate Identity - grafický manuál firmy - jednotná tvář firmy od vizitky po billboardy
 • tištěné materiály: vizitky, hlavičkové papíry, letáky, reklamní plachty, billboardy, polepy aut

Více informací na Tvorba webových stránek a SEO optimalizace